عصبانیت و خشم


سؤال :

با سلام؛ همسر من فوق العاده انسان خوب، درست، پاک با لیاقت است متاسفانه تابحال در چند مورد عصبانیت دیدم که به حدی ناراحت و خشمگین است که هر لحظه احساس میکنم ممکن است الان ایست قلبی کند. موضوع عصبانی شدنش هم از مسایل پیش پا افتاده تا مسائل جدی است. خودخوریهای بیش از حدی دارد. ما عقد کرده ایم و هنوز عروسی نکرده ایم. میخواهم شرط بگذارم تا روی رفتارش کار کند به من بگویید چه کنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم برخی پرخاشگری ها بویژه اگر توام با حساسیت هایی نظیر وسواس باشند، مشکل جدی هستند که ممکن است مانعی بزرگ بر سر راه زندگی مشترک باشد. بجای آنکه شرط و شروط بگذارید و درگیری و برخورد و اعتراض و شکایت راه بیاندازید، لازم است خیلی آرام و متین توضیح بدهید که از این نشانه آقای شوهر بشدت ناامن شده اید و ضروری می دانید قبل از اقدام برای عروسی و اتمام دوره عقد به بررسی این مسئله در نزد یک مشاور مجرب بپردازید. این درخواست را بصورت نیازی مبرم برای دستیابی به امنیت زندگی توضیح بدهید، نه اشکال مرد و مهار وی. و برای این پیگیری مصر و متین باشید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#پرخاشگری انفجاری