عصبانیت همسر


سؤال :

سلام؛ در این شرایط که شوهرم خیلی به خودش مغرور است و من و خانواده ام را عامل همه مشکلاتمان می داند حتی خانواده اش برای (عموها) آمدند تا بین ما آشتی برقرار کنند ولی چون خانواده اش به غیر مادرشان او را مقصر می دانستند شوهرم عصبانی شد و به همه ی بزرگترها (عموهای خودش و مادر من) به شدت بی احترامی کرد جوری شد که بزرگترهای خودشان از دست شوهرم عصبانی شدند و گفتند با تو حرف زدن مثه آب در هاون کوبیدنه و زود رفتند مادرم میگویند زندگی با مردی که به عموهای خودش که حق پدری به گردنش دارند بی احترامی کرده چطور می توانی با او زندگی کنی در این شرایط من باید چه کار کنم آیا تنها راه جدایی است؟؟؟؟؟؟؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم لازم است با متانت و آرامش و با پرهیز از هرگونه تنش و هیاهو،‌ بخواهید که نزد مشاوری مجرب، نسبت به مسایل زندگی تان ارزیابی داشته باشید در مشاوره هم لازم است ایشان از لحاظ سلامت روان رفتاری و عوامل موثر در برخورد ایشان، شناسایی صورت بگیرد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#پرخاشگری انفجاری