بد رفتاری


سؤال :

سلام؛ من دختری مجرد و 21 ساله هستم. من نمیتوانم جلوی زبام را بگیرم و وقتی با خانواده ام و خصوصاً مادرم بحثم میشود تا آخرین لحظه جوابشان را میدهم و مادرم همیشه ازمن میرنجد. باور کنید من بلافاصله بعد از بحث از کارم پشیمان میشوم و معذرت خواهی میکنم اما کار از کار گذشته. گاهی هم که از دست خواهرزاده ام که یک پسربچه تقریباً دوساله ی به شدت لجباز و جیغ جیغوست و دوهفته یک بار به خاطر کارمند بودن خواهرم از صبح تا بعداز ظهر در خانه ماست عصبانی میشوم، او را دعوا میکنم اما باز هم کار به ثانیه نکشیده پشیمان میشوم. گاهاً زود عصبانی میشوم اما پرخاشگر نیستم. خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید که اولاً چطور جلوی زبانم را بگیرم و مادرم را نرنجانم و ثانیاً اینکه چگونه عصبانیتم را کنترل و تخلیه کنم و آن را سردیگران خالی نکنم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یک تمرین بسیار مناسب برای اصلاح پرخاشگری زودرس، تمرین مقاومت در خویش است برای تقویت این تمرین می توانید برای خودتان از قبل برنامه تنبیهی تنظیم کنید مثلاً در شرایط آرامش مشخص کنید که اگر به هر دلیلی دچار پرخاش و تندی شدید،‌ جریمه ای که برایتان سخت و مشکل است را بجا بیاورید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#پرخاشگری انفجاری