وابستگی خواهر به برادر


سؤال :

سلام؛ خواهر 14 ساله ام چندان به پدر و مادرم نزدیک نیست و احساس امنیت در طرح مسائل خصوصی اش نمی کند. من چه قدر حق دارم به او نزدیک شوم و سعی در شنیدن درد دل هایش کنم یا برایش هدیه و ... بخرم؟ با توجه به اینکه در هر حال روزی متاهل خواهم شد و نزدیک شدنم به او ممکن است موجب وابستگی شود. کما اینکه همین الان هم گاهی می گوید اگر تو داماد شوی من چه کنم؟!...


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم هیچ نسبتی بین سطح محبت و بروز وابستگی نیست. یعنی اینطور نیست که اگر محبت مقدارش از میزانی بالاتر رفت وابستگی ایجاد کند. آنچه وابستگی درست می کند انجام همین رفتار است بنام محبت. یعنی وقتی شما توانمندی های فرد را حذف می کنید و بجای وی رای می دهید و انجام می دهید، فرد از مدیریت خویش عاجز شده، وابسته به حمایت و انجام شما می شود. مثلاً اگر مادری حیف اش بیاید که فرزندش از آغوشش پیاده شود و یا بترسد زمین بخورد و آسیب ببیند و به همین خاطر او را از بغلش پیاده نکند، طبیعی ست وابستگی پیش بیاید محبتی بکن که تلاش و انجام و اقدام وی را حذف نکند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#وابستگی