تشکر


سؤال :

سلام؛ واقعاً در دو راهی سختی قرار داشتم. عذاب وجدان زیادی داشتم. چون دو ماه ارتباطمون رو قطع کردیم ولی تردید داشتم چند روز پیش باهاش حرف زدم که رابطمون برگرده و چیزهایی که میگفت عذابم میداد اینکه جسم و روح و همه چیزمو از دست دادم و باید جبران کنی. راست میگه بس که گریه کرده چشماش کوچیک شده و جسمی خیلی ضعیف شده خودم میبینم... باز هم بسیار زیاد تشکر میکنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر تماس گرفته ای، دوباره از زمان تماس، سه ماه قطع رابطه کامل بگذار لطف تو به او و خودت همین قطع است. هر توجه تو به او و هر اجازه به رابطه یعنی تباه کردنش. و این یعنی خیانت به سلامت همدیگر

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#وابستگی