رد کردن خواستگار توسط مادر


سؤال :

پدرم چند سال پیش زنی دیگر گرفته، حال وقتی خواستگاری برایم می آید مادرم آنها را رد می کند وبه اصطلاح می گوید می خواهد درس بخواند-به من می گوید بگذار اوضاع زندگیمان بهتر شود و آن خانم از زندگیمان بیرون رود آنگاه به خواستگاران اجازه امدن می دهیم- دیگر از هر چه درس خواندن است بیزارم- پدرم که اصلا برایش این مسئله اهمیتی ندارد-نمی دانم چرا مادرو پدرم با زندگی من اینگونه بازی می کند- حال آقای دکتر به من بگویید چه کنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم مادرت اشتباه می کند خواستگار را ببین و موضوع پدرت را در جلسه ای که خودت با پسر داری توضیح بده

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#دیدگاه
#والدین