دوستی


سؤال :

سلام؛ شما فقط میگین که رابطه ام رو قطع کنم. اما اینکه چطوری این کارو کنم نمیگید. من که نمیتونم وقتی دیدمشون سلام ندم یا باهاشون حرف نزنم. منظورتون از قطع رابطه چیه؟ چطوری؟ اینطوری تنها میشم. میشه لطفاً توضیح کامل بدید که من چطوری رابطه رو قطع و چطوری باهاشون رفتار کنم؟ اگر برسیدن چرا این جوری شدم چی بگم؟ اصلاً وقتی بایه نفر دوست میشم چطوری باهاش رفتار کنم؟ تاچه حدی باهاش صمیمی شم؟ این جوری که شما میگین من نباید با هیچکس دوست شم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم باید خیلی روشن و شفاف به آنها بگویی مشاور گفته است این رابطه غلط و سم است و منجر به آسیب همه تان می شود هر کس شبهه ای داشت از مشاور سوال بپرسد تو به فکر نجات خودت از این گودال عظیم روانی باش

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#وابستگی