انحرافات جنسی


سؤال :

دلایل گرایش به مازوخیست چیست؟ برای درمان آن باید چه کرد؟ دوست من خواهان لیس زدن پای زنان و انحرافات بسیار دیگری است. چگونه می توانم به او کمک کنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این دسته از اختلالات احتیاج به درمان دارویی و بررسی های غددی دارد توصیه مفید در حق ایشان ویزیت توسط روانپزشک است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#انحرافات جنسی