خود ارضایی


سؤال :

سلام؛ خود ارضای را کامل ترک کرده ام اما چند وقتی است که در خواب به صورت کاملاً ناخوداگاه خودارضایی میکنم. فرق خودارضایی با جنابت را میدانم. معمولاً بعد از اینکه یک ساعت از خوابم میگذرد. من در یک حالت خواب و بیداری قرار میگیرم. که اعمالم دست خودم نیست. ولی میدانم دارم چه میکنم. و با ور رفتن با خودم خودارضایی میکنم. باورکنید نمیتوانم کنترلش کنم. بگویید چه کنم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر می فهمی و میدانی در خواب نیستی از تنها خوابیدن اجتناب کن و در معرض خانواده بخواب و دستهایت را از لحاف بیرون بگذار و حتی روی خودت چیزی نیانداز تا کاملاً رفتارت دیده شود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#خودارضایی