شوهرم به مشاوره نمی آید


سؤال :

با سلام؛ همسرم به مشاوره نمی آید و بارها با اون درخصوص مراجعه به مشاوره صحبت کردم ولی معتقده مشکل از منه نه ایشون، ضمناً احساس میکنم انقدر بهش محبت کردم که وظیفم شده خواهش میکنم بفرمایید من باید چیکار کنم؟؟؟ همسرمو دوست دارم و نمیخوام بین مون تنش باشه و ازش دل سرد باشم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم دعوت به مشاوره تان غلط بوده است وقتی ایشان می گوید مشکل از شماست،‌ معلوم می شود شما در دعوت به مشاوره تان طوری بیان کرده اید که گویا لازم است مشاور ایشان را ادب کند! دعوت به مشاوره برای شکایت یکی از دیگری نیست که مشاور هم قاضی نیست و قرار نیست به نفع کسی صحبت کند. کا ر مشاور این است که با شناسایی مسایلی که بین زن و شوهر وجود دارد و طرح قواعدی که برای انجام زندگی مشترک ضروری ست،‌ کمک کند تقابلهای همسران با انجام تغییرات لازم در نگرش و رفتار طرفین،‌ به بهبود زندگی منجر شود اگر مرد این دعوت را بشنود مقاومتی ندارد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#سوء ظن