اعتماد بنفس


سؤال :

سلام؛ من در تصمیم گیریهای شخصی زندگیم خیلی تحت تأثیر حرفهای دیگران هستم و از این بابت بسیار رنج میبرم! اعتماد بنفس ندارم و نمیتوانم عقاید و نظرات شخصی خود را براحتی و بدور از ترس از ضایع شدن و مخالفت دیگران بیان کنم. متشکر از زحماتتان


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم کسانی که نسبت به نظرات و آراء دیگران تاثیر زیادی گرفته و حساسیت داشته باشند، هیچوقت روی آرامش را نمی بینند و این ضعف بخاطر وجود آراء متفاوت دیگران نیست (که این تفاوت بسیار طبیعی و چه بسا لازم است) و بخاطر ضعفی ست که شما نسبت به تاثیر پذیری خود دارید اینکه دیگران نظر متفاوتی داشته باشند حق شان است اینکه نظرشان را به شما بگویند (هرچند مطابق با میل شما نباشد) طبیعی و عادی ست. و مگر شما در دل خودتان نسبت به آنها نظرات خیلی تندی ندارید؟! مشکل از آنجاست که شما دو انتظار دارید: 1 - هیچکس مخالف و مغایر شما نگوید و نخواهد 2 - هیچکس هم از شما رنجیده نشود و همه راضی باشند و این انتظارات نه ممکن است و نه مفید و همه مسئله ای را درست می کند که شما دارید: عدم اعتماد به نفس باید دو انتظار را کنار بگذارید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#عدم اعتماد به نفس