عدم اعتماد به نفس


سؤال :

با سلام و احترام چیکار کنم که خودم را باور کنم؟ همیشه از اینکه اینقدر خودم را دست کم می گیرم رنج می برم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از علل عمده کم اعتمادی به نفس خویش، مقایسه خود با دیگران و یا ترس از نظر و دیدگاه دیگران است اولین و لازم ترین قدم تو این است که از این دو رفتار دوری کنی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#عدم اعتماد به نفس