خود کم بینی


سؤال :

سلام؛ من عزت نفس کمی دارم و به همین خاطر ضربه های روحی زیادی خوردم. حتی تو جمع دوستانه فکر میکنم آدم کمی هستم و برای کسی مهم نیستم. و به راحتی نمیتوانم ابراز نظر کنم و فکر میکنم دیگران در حال تمسخر من اند.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از لازم ترین ویژگی ها برای رشد فردی داشتن اعتماد به نفس است و این ارزش بدست نمی آید مگر اینکه: ۱ - به ویژگی های خود احساس رضایت و خشنودی کنیم (به جنسی که داریم،‌ به ظاهر و شکلی که داریم،‌ به استعدادی که داریم، و سایر مشخصات قطعی مان مثل والدینمان) ۲ - دنبال جلب نظر دیگران نباشیم و خودمان را بر حسب انتظارات دیگران نبینیم (‌این چنین نگاهی ذلت می آورد و ناآرامی مدام)

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#عدم اعتماد به نفس