کم رویی و عدم اعتماد به نفس


سؤال :

سلام؛ من در هنگام صحبت کردن در مورد مسایلی مثلاً صحبت کردن در کلاس درس و کنفرانس دادن یا درباره خودم یا مسایلی که دوست ندارم راجع به آن اطلاعاتی به دیگران بدهم ولی با سوال و پیگیری آنان مواجه میشوم و مجبور به دروغگویی میشوم صورتم قرمز میشود به گونه ای که همه متوجه میشوند و این قضیه من را آزار میدهد خواهش من اینست که در مورد این که وقتی مورد پیگیری مطلبی قرار میگیرم و نمیخواهم درباره آن صحبت کنم چگونه از دروغگویی اجتناب کنم و دیگر این که برطرف کردن سرخ شدن صورتم باید چه کار کنم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شما بجای اینکه دنبال تکنیکی برای مسایلی که نام برده ای باشی،‌ باید دنبال رفع تاثیرپذیری ات از دیگران باشی آنچه در شما اشکال اساسی دارد نبود یک اعتماد به نفس قابل است. وقتی ذلیل و درگیر نگاه و نظر دیگران باشی،‌ ناگزیر به آن واکنشها،‌ دروغگویی ها و ترسها و علایم مربوط به آنها می شوی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#عدم اعتماد به نفس