داشتن خواستگار با روحیات متفاوت


سؤال :

با سلام در مورد خواستگارم که کوچکتراز خودم و از نظر فرهنگی پایین تر هستند با توجه به سنم آیا باید برخی معیارهام رو نادیده بگیرم؟ ایشان وقاری که انتظار داشتم ندارند در ارتباطات با دوستانشان و حتی مردم پر حرف هستند زود خسته میشن و عصبانیتشون رو کنترل نمی کنند کمی خسیس وگاهی رفتار بچه گانه دارند اهل کار خلاف نبودن والبته حسن هایی هم دارندگاهی از رفتار تندشون معذرت میخوان و خیلی مهربون میشن......... با تفاوت زیادی که با موردهای قبلم دارن باید چکار کنم؟من از انتظاراتم کوتاه بیام یا به امید مورد بعدی بمونم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم می توانید نگرانی هایی که دارید را به عنوان مسایل و شرایطی که احتیاج برای تصمیم گیری دارید ، شرط کنید و ایشان متعهد به رعایت آنها شود و سپس موافقت کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اختلاف سنی
#دیدگاه