اضطراب در گذشته


سؤال :

سلام؛ بنده به گمان خودم فردی عادی هستم یعنی در شیوه زندگی تمایلات اعتقادات در تعادل هستم و بنطر خودم دارای اضطراب یا افسردگی یا عصبانیت نیستم. اما روی ساق پایم چند سال قبل یکسری خشکی و التهاب بود که دکتر پوست بمن گفتن تو اضطراب نداشته باش خودش خوب می شود و خوب هم شد ولی الان مجدد همانجا متلهب شده و بشدت می خارد باز به دکتر پوست مراجعه کردم گفتن علت عصبی دارد شما عصبی یا افسرده نیستید؟ گفتم نه. دارو دادن. یا مثلاً گاهی متوجه میشوم بدون هیچ تنش بیرونی دستهایم را بهم می فشارم. ما بچگی پر رنج (هم سازنده هم مخرب) را داشته ایم و در یکسری موارد مثل اینها که عرض کردم خودم احساس استرس ندارم ولی شاید از دوران بچگی و ناخودآگاه من نشأت می گیرد. سوالم از شما این ست که چطور می توانم مسائلی که در کودکی برای روح و روانم مشکل ایجاد کرده را درمان کنم. شاید بنده مشکلات اخلاقی دیگری را نیز بزنگاه داشته باشم که خود بی خبرم!


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این خیلی طبیعی ست که شما بواسطه تنش های روحی و روانی که در گذشته و خانواده طی کرده اید، اکنون آثاری از اضطراب و امثال آن را پیدا کنید و لازم است با تحلیل درست این مسئله برای خودتان، از نگهداشت اتفاق ها و رنجهای حسی اش دوری کنید و بدانید آنهایی هم که موجب این تنش ها در خانواده شدند قصد سویی نداشتند و از سر ضعف یا جهل شان انجام داده اند و باید با گذشت از آنها و حتی کمک به اصلاحشان خودمان و دیگران را آرام کنیم تو بهترین چیزی که احتیاج به آن داری نگاه روشن به بعدت و تمرین خوبی و مقاومت و احسان است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اضطراب