انتخاب خانواده همسر آینده


سؤال :

سلام؛ بالاخره من کمی کمرو هستم و درونگرا و از لحاظ شما هم نه برونگرایی و نه درونگرایی ضعف به حساب نمی آید و من مایلم خانواده ای که میخواهم با آن وصلت کنم دختر آن خانواده تقریباً درونگرا و خانواده کم جمعیتی باشند در حد دو الی سه نفر باشند نظر شما چیست ؟؟؟ در غیر اینصورت چکار کنم ؟؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اینکه کسی چیزی را متمایل باشد یا نباشد، مسئله ای ست عادی. آنچه اهمیت دارد چرایی و زمینه آن است مثلاً کسی بگوید من پرتقال دوست ندارم. این می تواند خیلی معمولی باشد ولی اگر بپرسیم چرا دوست نداری؟ بگوید چون گرد است و یا بگوید چون نارنجی ست! آنوقت زمینه این عدم تمایل جدی می شود و می تواند یک اختلال روانی یا شخصیتی اساسی باشد شما باید زمینه این مایلم را ببینی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#وسواس