مسائلی که بیشتر سبب طلاق


سؤال :

با سلام؛ درمورد طلاق مسائلی که بیشتر سبب طلاق میشود به ترتیب اعتیاد. خیانت. عدم رضایت جنسی و دخالت دیگران و اطرافیان است. حال این مشکلات اجتماعی که شاید بشه گفت بیماری های اجتماعی مقوله طلاق را به ورطه بیماری کشانده (بیماری به معنی زیاده روی نه معنای اصطلاحی آن) حال به نظر حضرتعالی مهمترین اقدام ریشه ای برای جلوگیری از گسترش زیاد طلاق در جامعه چیست؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم زندگی سه مرحله تاسیس ، تحکیم و تعالی دارد عواملی که شما برشمردید مستقلاً علل طلاق نیستند که خود عوارضی هستند که پیشامد طلاق را تسریع می کنند. مثلا اعتیاد و خیانت، بسترها و زمینه هایی داشته اند که فرد را در چنین منجلابی انداخته اند. من علل اصلی را در نابسامانی سه اصل فوق می دانم: 1 - تاسیس - وقتی ازدواجی با شناخت کافی از ویژگی ها و خلق و خوی افراد و اهداف و مقاصد نزدیک به هم شکل نگرفته باشد و عمدتا ناشی از پیشامد و یا حداکثر اثر عاطفی بوده است ، طبیعی ست که در ادامه رضایت کافی را برای افراد فراهم نکند. پس یک کار عمده ارائه و توسعه آموزش های ضروری برای شکل گیری صحیح ازدواج است. 2 - تحکیم - تحکیم یک ازدواج به فاکتورهای متعددی وابسته است که قدرت انتخاب اولیه ، سطح تناسب با همسر، رضایت از خلق ها و رفتارها ، اصلاح معایب روان رفتاری پیش از ورود به ازدواج و امثال اینها از جمله موارد آن است. ازدواجی که مطمئن و با شناخت شروع نشده است حتما از تحکیم بدور است و معطوف به رنجش ها برخوردهای پیاپی بوده که خود مانعی جدی از تحکیم گرفتن ازدواج است .. پس کار دوم آموزش مناسب برای رسیدن به شرایط تحکیم است. 3 - تعالی - وقتی زوجین در تاسیس و تحکیم از رضایت کافی برخوردار نباشند هیچ سعیی برای رشد و تعالی زندگی مشترکشان نخواهند کرد و بدین ترتیب است که هرکدام از زوجین فکر می کنند که در انتخابشان اشتباه کرده اند و این آدم آنی که می خواستند و گمان می کردند نیست. که خود سستی زندگی و عدم تلاش برای ارتقاء آن را موجب می شود. از این روست که معتقدم عواملی که شما نام برده اید عارضه اند نه علت

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت طلاق