نفرت از شوهر و زندگی مشترک


سؤال :

با عرض سلام؛ به خاطر اذیت های شوهرم از او نفرت پیدا کرده ام هرچند زمانی بسیار به او علاقه داشتم و بیشتر از زنان دیگر به ایشان رسیدگی می کردم کار آخرشان را به هیچ عنوان نمیتوانم ببخشم چون مهمترین دلیلم برای ازدواج نجابت ظاهریشان بود که آن هم منتفی شد دیگر هیچ حسنی در ایشان نمیبینم که بخواهم به زندگی ادامه دهم ولی ایشان به اجبار جلوی رفتن مرا گرفته اند و میگویند به من علاقه دارند و تغییر خواهند کرد خیلی هم تغییر کرده اند از طرفی خودم هم از عواقب جدایی میترسم و میدانم که فقط از دست همسرم راحت میشوم ولی گرفتاریهی دیگری دامنگیرم می شود خیلی غصه میخورم لطفا راهی برای آرامشم نشانم دهید ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم لیستی از همه آن چیزی هایی که می خواهید و نمی خواهید را فراهم کنید بویژه رفتارهایی که موجب ایجاد نفرت شد، و بخواهید آنها را امضاء کند آنوقت می توانید برای مدت ششماه با بررسی تغییر رفتارهایش ارزیابی کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#فکر و تصمیم جدایی