اعتیاد پدر خواستگار


سؤال :

بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر مجرد ماندنت بر وجود این مثلا مانع ، حقیقی نیست و ناشی از تصور تو و شاید رنجی ست که از جدایی والدینت می بری بجای این نسبت های غلط و درگیر شدن به آن ، باید یاد بگیری تا فراهم شدن نعمت ازدواج از پریدن به روح خودت اجتناب کنی اگر نعمتی تاخیر یافت ، نباید از تو یک بیمار بسازد . خودت را جمع و جور کن و محکم باشد و بجای این افکار مسموم و غلط به حفاظت سلامت روحی و قابلیت های زندگی در خودت فکر کن


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر هیچ تاثیر تصمیم گیری در زندگی پسر نداشته باشد و آثار اعتیاد و رفتاری پدرش زحمتی درست نکند ، منعی ندارد با بررسی سایر شرایط به ارزیابی ایشان بپردازید و در نهایت با کمک و مشاوره مشاوری امین تصمیم بگیرید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#دخانیات