اهمیت دادن به خانم های دیگر


سؤال :

باسلام واقعاً ذهنم آشفته است حس میکنم به بقیه بیشتر از من اهمیت میده و با خانماى دیگه راحته اما اونم عصبى میشه و یه جروبحث میکشه آخرش بهش اعتماد دارم ولى خیلى حساسم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بجای هر ایراد و برخورد و اعتراضی به مرد، بگو من به تو اعتماد کامل دارم و می دانم که هیچ خطایی از تو سر نمی زند و هیچ قصدی نداری ولی چون من به این مسئله حساس هستم، با رعایت بیشتر خودت در پیش من ، مرا از تشدید این حالتم نگهداری کن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف در موضوع خاص