سفر خانوادگی با دوستان


سؤال :

با سلام و ارادت، بنده بسیار مایلم در مسافرتی که در پیش رو داریم به اتفاق یک خانواده دیگر که خانواده برادر خودم، یا برادر همسرم و یا دوستان خانوادگی مان هست همراه شویم اما همسرم دوست ندارد و میگوید برای پوشش، صحبت ، قرارهای به موقع در سفر شدیدا اذیت میشود و واقعا هم ایشان قانونمند و دقیق است اما نظر و خواست من چه میشود؟ همسرم خیلی مرد خوبی است مرا هم دوست دارد، و خودخواه و خودبین نیست اما در یک سری مسائل اصلا نمیتوانم متقاعدش کنم، هرچه با مهربانی و در شرایط آرام خواسته ام را مطرح کرده ام ابدا فایده ندارد و من هم که انسان بسیار درونگرایی هستم به هیچ عنوان تمایلی به این سفر ندارم ماندهام چه کنم به نظرتان اگر نروم بهتر نیست؟ پس بچه هایم چه؟ انها هم حق سفر دارند اگر نروم آنها هم محروم شده ان.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم با همسر و بچه هایت برو

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف در موضوع خاص