تماشا کردن فیلم بد


سؤال :

سلام. خداروشکر زندگی خیلی خوبی داریم. فقط گاهی همسرم ازم می خواد که باهم فیلمای بد ببینیم. اصلأ نمی تونم با خودم کنار بیام و نگاه کنم. با توجه به اینکه در زمینه رفع نیاز جنسی چیزی کم نذاشتم و همیشه رضایت داره به نظر شما چیکار کنم؟ باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بدون حالت اعتراض و برخورد بیان کن که از این مسئله چقدر آزرده و به هم ریخته می شوی. و بگو اگر قصدت این است که آموزشی بگیریم، من نه تنها آموزشی نمی گیرم اگر تو رفتار درون آن فیلم را از من تقاضا کنی میل انجامش را ندارم. در حالیکه اگر خودت بگویی طالب چه هستی من هیچ دریغی نداشته با همه شورم انجام میدهم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف در موضوع خاص