سفر با خانواده


سؤال :

سلام؛ اگر در مورد سفر رفتن با خانواده، اگر همسر راضی نباشد که بدون او بروم ولی از طرفی نرفتن باعث رنجش خانواده شود و آن ها انتظار همراهی داشته باشند، نظر همسر مقدم است؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بله نظر همسر مقدم است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف در موضوع خاص