نرم خویی بیش از اندازه همسر


سؤال :

بسم الله الرحمن الرحیم سلام آقای دکتر. یکی از ویژگی هایی که ایشان دارند این است که گفتارشان بسیار لین و نرم است و این نرمی را در تمام روابط اجتماعی خود رعایت می کنند دلیلش این است که ایشان انسان خونسردی هستند و رعایت ادب برایشان مهم است اما من از ایشان انتظار دارم که در برخی موارد رفتاری تند و قاطع از خود نشان دهند وقتی این انتظارم براورده نمی شود احساس ناامنی می کنم و محبتم نسبت به ایشان کمتر می شود. لازم به ذکر است که ایشان در زندگی اجتماعی خود شخص موفقی هستند و نسبت به هم سن و سالان خود به خوبی توانسته اند از فرصت هایشان استفاده کنند اما این نرمی مستمر ایشان مرا آزرده می کند حتی گاهی دوست دارم با من هم با تندی صحبت کنند. لطفا راهنمایی بفرمایید برای حل این مسئله چه باید کرد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم برداشت شما از اقتدار غلط است گمان کرده اید اقتدار داشتن مترادف تندی و هیاهوست اگر نرمی مترادف با بی عرضه گی و سستی و واگذاری امر به دیگری و گذشتن از هر حق لازمی باشد و تسلیم شدن به آراء دیگران بیاورد و آدمی را ذلیل کند ، آنگاه آن چیزی که دیده می شود هم نرمی نیست و ضعف است ولی اگر مرد صاحب رای و پیشبرد آن است و این اقتدار را با نرمی انجام میدهد یک امتیاز بسیار بالایی ست که تو باید قددرانش باشی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف در موضوع خاص