مدیریت درآمد مرد خانواده


سؤال :

ما تازه زندگی مشترکمون رو شروع کردیم و میخاستیم راجعبه مدیریت درآمد مرد خانواده کمک بگیریم.چگونه پس انداز کنیم مثلا قرعه کشی محلی شرکت کنیم یا حساب جداگانه برای پس انداز داشته باشیم.؟ اولویت های خود را در خرید خوراک و پوشاک چگونه مدیریت کنیم؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم توسل به قرعه کشی برای دستیابی به یک درآمد باد آورده دون ارزش و شخصیت مرد است اینکه زن و مردی سعی کنند با مدیریت مخارج غیرضروری ابتدای زندگی به تامین نیازهای حقیقی زندگی شان فکر کنند و مثلا بجای سفره عاطل و باطل و مراسم غلط دیگری مثل این ،‌ پولهایشان را در مسیر نیازهای حقیقی زندگی مثل محل اسکان و وسیله رفت و آمد و امثال اینها بکار بگیرند ،‌ معرف دانش و آگاهی و رهایی آنهاست اما ترس از مبادا و اینکه مرد هر چه زنش خواست بگوید نمی شود دارم پس انداز می کنم هم ضعف است هم خست . مرد باید درکنار پس انداز مالی ، پس انداز انس و عاطفه و شور و رضایت و آرامش زن را هم مد نظر داشته باشد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#اقتصادی