همسرم همیشه نیمه خالی لیوان را نگاه میکنه


سؤال :

سلام.من در زندگی با همسرم ،احساس میکنم که همسرم همیشه نیمه خالی لیوان را نگاه میکنه.و توجهی به داشته ها و کارهای خوب و مثبت من ندارد،وهمیشه عیب ها و نقص های من را میگوید و میگوید تو فلان کار را انجام میدهی که از کارهایی است که نباید انجام بدهی، ولی کارها و فعالیتهای مثبتی که در زندگی انجام میدهم را اصلا در موردش حرف نمیزند. من چطور با این رفتار هسرم،رفتار کنم؟؟؟؟با تشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم برداشتت کاملا اشتباه است اولا اگر شوهرت در مورد موضوعی ایرادی نمی گیرد ،‌ معنی اش این است که در آن موضوع ، تو خیلی خوب و رضایت بخش هستی . و اگر این اعتقادش را بروز نمی دهد مربوط به ویژگی مردانه اش است ، نه اینکه خوبی ات را نمی بیند و یا تو را دوست ندارد ثانیا مرد وقتی ایرادی را می گوید اصلا معنی اش اعتراض به شما نیست ، بلکه معنی اش این است که این بهتر هم وجود دارد و اگر تو به آن بهتر هم برسی در نظر من خیلی عالی می شوی پس بجای این برداشتهای غلط آزاردهنده ،‌ پیامش را بگیر و رنج بیجا نبر

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف در موضوع خاص