شوهری که قهر میکند


سؤال :

سلام آقای دکتر ... سوالی داشتم : زن در برخورد با شوهری که با هر اختلافی قهر میکند و خیلی کم حاضر به منت کشی و عذر خواهی میشود چه کند ؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یکبار به متن سئوال خود نگاه کنید تا بفهمید گاهی زنان در چه برداشت های کودکانه و غلطی بسر می برند!! منت کشی و امثال این که ممکن است یکی از نیاز های زن شده باشد معرف ضعف و سستس و زودرنجی اوست ضمنا قهر مرد حالت حسی ندارد ، و عمدتا برای انتقال پیام آزردگی ست . یعنی وقتی مرد قهر می کند باید زن از مرد علت ناراحتی را جویا شده به رفع آن بپردازد نه اینکه منتظر منت کشی باشد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف رفتاری