شوهرم خیلی حساس هستش


سؤال :

سلامخسته نباشید.من حدود ۳ سال ازدواج کردم .شوهرم خیلی حساس هستش به هر چیزی خیلیمرد خوبیه ولی حساسیتش کار دستم میده. هر کاری میکنم میگه حس میکنم تو داری لجبازی میکنی بعد میگه منم از عمد باهات لجبازی میکنم. تا دعوا بشه حرف دعواسه سال پیش تا الان میکشه وسط.............. همیشه تو دعواها من مقصر میکنه .و میگه کاملاز حرف من باید پیروی کنی . بعضیموقعه ها حق بهش میدم ولی نه همیشه .دارم عصبی میشم دیگه ..سریع همعصبانی میشه. میگیدمنچیکار کنم ؟؟؟؟؟؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر به هر دلیلی بحث و مجادله و دعوا ایجاد شد ( حتی اگر او شروع کند و عامل ایجادش باشد ) تو مقصری چون مجادله از جمله رفتارهایی ست که مرد را می شکند و اقتدارش را به هم می ریزد برای فهمیدن کامل این مسئله برایت ضروری ست بسته آموزشی مرا با عنوان " مدیریت روابط در خانواده " ببینی در همین بسته اصول درخواست از مرد را هم درس داده ام برای تهیه اش از طریق قسمت فروش محصولات همین سایت اقدام کن

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف رفتاری