درخواست رفت به بیرون را دارد و من مخالفت میکنم، قهر می کند


سؤال :

باسلام .خدا قوت همسر بنده وقتی از من درخواست رفت به بیرون را دارد و من مخالفت میکنم. در عکس العمل لج میکند و قهر،مثلا اگر بگویم چای بیاور میگوید خودت بیار و.... این رفتارش خیلی مرا آزرده میکند لطفا کمکم کنید.متشکر از دکتر حبشی/التماس دعا


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم طرز معاشرت شما غلط است شما باید بجای مخالفت کردن ، نگرانی و علت موافق نبودنتان را توضیح دهید و بجای حکم کردن دلیل تان را مبسوط بیان کنید زن هم باید بجای مجادله و قهر و برخورد و بد رفتاری، از میزان میل و اصرارش به یک درخواست و رنجی که در برابر حذف آن می برد مردش را آگاه کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف رفتاری