گذشت در زندگی زناشویی یعنی چه؟


سؤال :

با سلام...درابتدا از ینکه برای ما جوان هاوقت میگذاریدکاملا سپاسگذارم وبرایتان دعای خیر میکنم......من 7ماه هست عقد کردم همسرم را هم خیلی دوست دارم...بین ما اختلافات خیلی جزعی به وجود می آید وبا گذشت کردن من وهمسرم ختم به خیر میشود سوال من اینست آیااگر من برای رضای خدا وبه خاطرزندگیم همیشه کوتاه بیایم آیا در آینده در زندگی من مشکلی پیش نمی آید مثلا توقع همسرم را بالا ببرد؟سوال دوم من به شدت به همسرم وابسته شدم وبه ایشان ابراز محبت زیادی میکنم ولی مشاوری به من گفتن در محبت خودت اعتدال داشته باش نکند همسرت نسبت به محبتت عادی شود وکم کم برایش لذتی نداشته باشد آقای دکتر من گاهی اوقات جلوی خودمو میگیرم که بهش محبت زبانی نکنم....لطفا مرا راهنمایی کنید


جواب :

بسم الله الرجمن الرحیم کوتاه آمدن و تحمل کردن ، ترجمه کاملا غلطی برای گذشت است گذشت به این معنی است که : 1 - یا آدمی آنقدر بزرگ است که مسئله قادر به ایجاد رنجشی در او نیست 2 - یا فرد عاقل است و میداند که اختلاف ها طبیعی هستند و اصلا رنجی از تفاوتها برنمی دارد که بخواهد نگهش دارد و براحتی از کنار آنها عبور می کند اگر احساس کردی کوتاه آمده ای و او دارد پررو می شود ، معلوم می شود تو هیچکدام از دو مورد فوق نیستی و داری حرص می خوری و در وجودت تلنبار می کنی و این با معنای گذشت تفاوت فاحشی از زمین تا آسمان دارد یکی از مهمترین کارهای زن و مرد در زندگی این است که بدانند باید به مقام زوجیت برسند ، یعنی همسر را برای نیازهایشان نخواهند بلکه خودشان را در مسیر رشد زندگی شان بیاندازند زندگی جای برداشت ها نیست جای گذاشت هاست میزان برداشت های شما در زندگی بستگی به مقدار گذاشتهایتان دارد حرف آن مشاور درست نیست زنی خوب و دلپذیر است که روان و راحت با همسرش باشد و از بروز احساس های درونی اش به مردش ابایی نکند مثلا اگر مرد به تو ابراز محبت کند پررو می شوی و برایت عادی می شود؟!

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف رفتاری