کنترل خشم


سؤال :

و اما سؤال! راستش ما چند ماهه که ازدواج کردیم.گاهی سر یه مسأله بحث مون میشه و کار بالا میگیره. همسرم دوست داره من تو ناراحتیم کنارش بمونم ولی من بغض می کنم و دوست دارم اندکی تنها باشم. این موضوع خیلی اذیتش می کنه.بعد دعوا شدیدتر میشه و انگار هیچ کدوم حرف اون یکی رو نمی فهمیم.خیلی نگرانم.لطفا کمکم کنید. سپاس بیکران


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم وقتی شما از چیزی ناراحتی لازم است مرد از آن باخبر باشد که اگر خواست تغییری در رفتارش بدهد رنجت را ببیند منتهی همانطور که در جلسه توضیح دادم باید ناراحتی و اشکت با پناه گیری از مردت همراه باشد نه با دفع وی حتی اگر نیاز داری تنها باشی باید بگویی الان نیاز دارم تنها باشم و این نیازم به معنی دوری و فاصله گرفتن از تو نیست

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف رفتاری