زن دوم پدر مانع خواستگار


سؤال :

با سلام. آقای دکتر بدلیل زن دوم داشتن پدرم، خیلی از خواستگارانم بعد از شنیدن این حرف،( چون می خواهم صادقانه عمل کنم)، از ازدواج با من منصرف میشوند. به نظر شما من مسئله پدرم را چگونه به افراد دیگری که آمدند بیان کنم؟ به نظر شما کسی ازدواج با دختری از این خانواده را می پذیرد؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این تصور که خواستگاران بخاطر این مسئله انصراف میدهند تصور درستی نیست ، چون شما دلیل آنها را نمی دانید برای خودتان این برداشت را درست می کنید مثلا دختران دیگری که مسئله تو را ندارند تصور می کنند : بخاطر وضعیت اقتصادی مان بود بخاطر آدرس محل زندگی مان بود بخاطر پذیرایی کم مان بود بخاطر نداشتن مبلمان بود بخاطر .... و این قصه سردراز دارد!!

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ازدواج مجدد