کاهلی در نماز همسر


سؤال :

با سلام و احترام .. همسر من نسبت به نماز خیلی کاهل است تا به حال همه روشها را امتحان کرده ام محبت تذکر قهر بی تفاوتی .. برای چند روز نمازشان را درست میخوانند ولی بعد دست وپا شکسته میخوانند حتی برای نماز صبح گوشیشان را کوک نمی کنند دوست دارم همسر نمازش را با خلوص بخواند اول به خاطر خودش چون همه جوره خوب است دوم اینکه آموزشی باشد برای دخترم و سوم اینکه خودم هم بیشتر به خدا توجه کنم خواهش میکنم یک راهکار عملی جلو راهم قرار دهید؟؟؟؟؟


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اول باید علت بی توجهی ایشان مشخص شود چون اگر اعتقادی باشد نیاز به توضیح و توجیه فکری دارد اگر بر حسب سستی باشد طور دیگری باید کمکش کنید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#تعارض و اختلاف اعتقادی