بازديد مداوم خانواده همسر به عنوان وظيفه


سؤال :

سلام روز بخير،متاسفانه بازديد مداوم حداقل هفته يك بار از وظايف من شده است در صورتي كه در اين چهار سال ازدواجم كه خانواده پدري همسرم ١٠بار هم در منزلشان نديده ام و مادر شوهرم اصلا تمايل به رفت و امد با انها ندارد. همسرم دچار مشكل مالي شديد و بيكاري و وابسته به خانواده از نظر مالي است.من به سركار رفتم و خداروشكر خودم سعي ميكنم هزينه ها رو پرداخت كنم تا از اين وابستگي كم كنم اما .... گاهي در طول هفته انقدر سر كار خسته ميشوم دلم ميخواهد فقط اخر هفته بروم تفريح اما امكان ندارد هفته يك بار نرويم ،أوايل ميگفتم بهتر از بحث است ميرفتم اما ديگر طاقت ندارم اگر بخواهم كنسل كنم يا بگويم برويم بيرون دعوا و قهر چند روزه ايجاد ميشود ، در چند روز دعوا همش تماس هاي مكرر به همسرم ميگرند چرا نيامديد ...ا پس از اشتي ابتدا ميگويد خانواده خيلي تماس گرفتم برويم اونجا گاهي رفتن براي رنج آور و تنفر آور ميشود ،چند وقت خودم كمتر رفتم خانه خانواده ام كه شايد أو هم ابتدا زندگي و خواسته خودمان را در اولويت قرار دهد اما بدتر عادت بد كرد و تمايل ندارد آنجا بيايد لطفا راهنمايي فرماييد تشكر


جواب :

از اينكه افتخار همراهي شما را داريم، خرسنديم و تلاش مي كنيم پاسخ مناسبي خدمت تان ارائه دهيم. با توضيحاتي كه بيان كرديد مشكل شما را درك كردم اميدورام كه با انجام راهكارهاي زير بتوانيد زندگي خود را بهبود بخشيد. دخالت خانواده همسر يك بخشش به شما مربوط مي شود و بخش ديگرش به خاطر عدم استقلال همسرتان مي باشد كه در افرادي كه به تماييز كافي نرسيده باشند؛ درواقع اينگونه افراد نتوانسته اند بين خانواده نوپاي خود و خانواده اصلي (پدر و مادر) تمايز قائل شده و به استقلال عاطفي كافي برسند؛ معمولاً هويت خود را درگرو كمك به خانواده اصلي مي بينند و خود را وابسته به آنها مي كنند و سعي مي كنند نيازهاي عاطفي و حمايتي خود را از آنجا تأمين كنند . همسر شما براي اينكه بتواند به استقلال مناسبي برسد و تصميم منطقي بگيرد، نيازمند همراهي و همدلي و كمك شما است؛ 1-سعه صدر به خرج دهيد همسر شما براي اينكه به استقلال مناسب برسد نياز به حمايت مداوم شما دارد؛ بنابراين كم حوصلگي و نااميدي زحمت شما را هدر مي دهد. خواهش مي كنم مدتي دندان به جگر بگيريد تا ميوه اي شيرين سختي هاي خود را برداشت كنيد. 2- توجه و محبت بيشتر به همسر افرادي كه هنوز به تمايز نرسيده اند ترس از تنهايي دارد و هميشه سعي مي كند پشت و پناهي براي خود پيدا كند؛ به همين علت نياز به توجه و محبت خود را از خانواده اصلي خود گدايي مي كند و چون آن ها در مقابل فداكاري هايي كه براي آنها انجام مي دهد، او را موردتوجه و محبت خود قرار مي دهند درنتيجه نياز به توجه و محبت خود را از اين طريق تأمين مي كند. ولي اگر شما بتوانيد بدون طعنه و كنايه او را مورد بمب باران محبت و توجه خالصانه خود قرار دهيد؛ مطمئن باشيد كم كم به سمت شما تمايل پيدا مي كند. طبيعي است انسان به سمت محيطي كشيده مي شود كه در آنجا محترم و باارزش شمرده مي شود و از جايي كه پر از انتقاد و سرزنش و تحقير و غر زدن هست اجتناب كند. 3- قدرداني بيشتر از همسر مي دانيد فرق مگس و زنبور در چيست؟ مگس اگر در دشت پر از گل پرواز كند كوچك ترين كثيفي موجود را مي بيند و روي آن مي نشيند ولي زنبور اگر در محيطي پر از كثافات باشد با نگاهش به دنبال پاكي ها مي گردد و بر روي آنها مي نشيند. تلاش كنيد از امروز دنيا را نه همسر خود را فقط مثل زنبور ببينيد ديدن پليدي و نقاط ضعف انسان ها كار سخت و دشواري نيست هنر آن است كه شما در بين اين همه زشتي، خوبي هاي موجود را ببينيد و از پايمال شدن آنها جلوگيري كنيد. بدانيد قدرداني و تشكر از حتي كوچك ترين كارهاي خوب همسر مثلاً نان خريدن و ...، قدرداني از خود هست و ايمان داشته باشيد كه اگر شما صبر كنيد كم كم نتيجه مثبت ديدن ها به سمت شما سرازير مي شوند. زندگي در اين دنيا براي هيچ كس كامل نيست. بدون شك زندگي « داشته ها»و «نداشته هاي» فراواني دارد. اگر انسان به داشته هاي خود توجه كند و از آنها لذّت ببرد، راحت تر مي تواند نداشته ها را تحمّل كند، اما اگر كسي داشته هاي خود را نبيند، زندگي را يكسره محروميت مي داند و در آن ،هيچ نقطه اميدي نمي يابد و همه زندگي ،يكپارچه براي او سختي و تلخي است كه واقعاً چنين زندگي اي را نمي توان تحمّل كرد. انسان موفّق كسي است كه از سويي از آنچه دارد، آگاه بوده ، نسبت به آن شاكر باشد و از سوي ديگر، نسبت به سختي ها بردبار بوده، از بي تابي كردن بپرهيزد. كسي كه شاكر نيست ، از آنچه دارد، بي خبر است و يا آنچه را دارد ، نعمت نمي داند و لذا از آن لذّت نمي برد؛ بنا براين سعي كنيد نسبت به نعمت هايي كه در اثر ازدواج با همسرتان از آن برخورداريد همانند بستر مناسبي براي حفظ ايمان، موفقيت در ابراز عاطفه نسبت به جنس مخالف و مورد محبّت قرار گرفتن از سوي او كه نياز طبيعي هر انساني است، تشكيل زندگي و خانواده مستقل و ... سپاس گزار بوده و از بي تابي نسبت به برخي سختي ها و مسايلي كه با آن مواجه هستيد، بپرهيزيد. 4- مقابله به مثل ممنوع سختي هايي كه شما تحمل مي كنيد همه به خاطر كمك به همسر است. شك نكنيد كه انسان ها هرگز در فضاي تحقير، سرزنش و لجبازي تغييري حاصل نمي كنند. توصيه مي كنم حرف دل و احساس خود را در يك موقعيتي مناسب و با لحن و جملاتي محبت آميز به همسرتان بگوييد و در مقابل به طور كامل به حرف هاي او گوش فرا دهيد و سعي كنيد او را درك كنيد. او از اين موقعيتي كه در آن قرار دارد راضي نيست و عاجزانه به دنبال كسي مي گردد كه به حرف هايش گوش دهد و با او همدلي كند و با آغوش باز پذيراي او باشد پس چه بهتر است كه آن كس شما باشيد . 5- شغل داشتن شغل و درآمد مالي مشخص به يك مرد استقلال و هويت مي بخشد. مردي كه شغل ندارد هم از فساد دور مي ماند و هم شخصيت و هويت خود را در قالب آن شغل معرفي مي كند. وقتي همسر شما براي اداره زندگي، نيم نگاهي به حمايتهاي خانواده خود دارد، خيلي طبيعي است كه نتواند به راحتي از خانواده خود دل بكند و به استقلال برسد. پس سعي كنيد با مهرباني اين موضوع را به همسر خود منتقل كنيد و تلاش كنيد تا به دنبال شغل مناسبي بگردد. مطمئن باشيد همسر شما از بيكاري رنج مي برد ولي غرور مردانه به او اجازه اعتراض نمي دهد . پس با او همدلي كنيد. براي شما خواهر گرامي ارزوي موفقيت مي كنيم و اميدواريم با توكل برخدا و با صبري كه از خود نشان مي دهيد به خوبي اين مسأله را پشت سر بگذاريد.

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها: