زمانی که خونه نیستم، خود ارضایی همسرم


سؤال :

با سلام من احساس می کنم هروقت خونه نیستم همسرم به خود ارضایی مشغول میشه از این می فهمم که به هر بهانه ای شده حتما میره حمام


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بدون نسبت دادن و یا شکایت کردن و هر برخورد قهرآمیز دیگر ، به ایشان خیلی شفاف و روشن بگویید که بر حسب این موضوع حمام خیلی نگران شده ام که در روابط زناشویی نتوانسته ام رضایت شما را فراهم کنم و لذا احساس می کنم شما در این موارد به تحریک خودتان می پردازید . و بخواهید در مورد نیازهای جنسی (تعداد - زمان و شکلی ) که برایش مناسب است با شما صحبت کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#انحرافات جنسی