homeصفحه اصلی contactsمشاوره ها descriptionمقالات video_libraryدوره های آموزشی descriptionاخبار ویژه ازدواج دانشجویی 96۲۸۹
chatارسال بازخورد یا ایده navigationقوانین و شرایط contact_phoneتماس با ما person_pinدرباره ما phonelink_setupدریافت اپلیکیشن
اجازه گرفتن زن از شوهر برای بیرون رفتن


سؤال :

سلام اگر زن بدون اطلاع و اجازه شوهر از منزل بیرون برود بطوری که هیچ اطلاعی به شوهر خود ندهد از نظر دین اسلام(قرآن،روایات و احادیث ائمه) و قانون چه حکمی دارد؟ عدم رضایت شوهر برای زن چه حکمی دارد؟ در اینصورت زن مرتکب گناه میشود؟ لطفا کامل همه ابعاد این سوال رو توضیح بدید. تشکر


جواب :

زن دائمی در غیر موارد ذیل باید هنگام خروج از منزل از شوهر اذن بگیرد -1- خروج به خاطر یا دگرفتن احکام و معارف دینی و و ظائف شرعی یعنی واجبات ومحرمات اگر در منزل یاد گرفتن ان ها ممکن نباشد -2- خروج بخاطر معالجه بیماری اگر در منزل ممکن نباشد -3- برای فرار ازضرر های جانی و ابروئی یا ضرر مالی مهم مثل این که اتش سوزی شده و مجبور به خروج است -4- خروج برای امر واجب خدا مثل حج واجب اگر تمام شرائط را داشته ومستطیع شده باشد ولو شوهر ممانعت کند نباید گوش بدهد و جح را تر ک نکند -5- چنانچه ماندن در منزل موجب عسر و حرج غیر قابل تحمل باشد مانند فرار از کتک زدن و ازار شدید شوهر -6- چنانچه در حال خواندن عقد ازدواج با شوهر شرط کرده باشد که بخاطر شغل از منزل خارج شود و شوهر نیز پذیرفته باشد -7- اگر شوهر مخارج اورا ندهد و مجبور شود برای تامین معاش از منزل خارج شود -8- اگر بخاطر احقاق حق و شکایت از ظالم مجبور به حضور در دادگاه باشد - در غیر این موارد باید هر گاه می خواهد از منزل خارج شود اجازه بگیرد البته اگر شوهر به طور کلی اذن داده باشد لازم نیست هر بار که می خواهد خارج شود مثل بچه های کلاس اول دبستان, بگوید اقا اجازه , بنا براین در بقیه مواقع اگر بدون اجازه خارج شود کار حرام و گناه مرتکب شده و بحسب برخی روایات مورد خشم خدا و لعن فرشتگان واقع می شود

عکس مشاور
مشاور: پرسمان نهاد رهبری

email info@ezdevaj.org

کلید واژه ها: