به فیلمهای سکس تمایل دارد


سؤال :

سلام با اینکه شوهرم مرد معتقدیست ولی به فیلمهای سکس تمایل دارد نمیدانم چرا اینطور است و من جه کاری باید بکنم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم عموما این رفتار مردان به معنی عدم رضایت و بهره مندی از همسر ( آنگونه که زنان خیال می کنند ) نیست و می تواند خیلی معمولی باشد اگر مردی از بستر جنسی زنش دوری کرد و یا برای ارضاء شدن در کنار همسرش تماشای همزمان فیلم های جنسی را درخواست کرد می توان به این تصور فکر کرد اگر مرد شما ضمن دیدن این فیلم ها انزال پیدا می کند ، برایش توضیح بدهید که تماشای آنها برایش حرام می شود چون از مصادیق خودارضایی محسوب می شود و اگر تنها به تماشا می پردازد و دو نشانه فوق نیست ، خیلی آرام و عاطفی بخواهید برای حفظ ملکوت خودش و آرامش شما اجتناب کند و نسبتی ندهید

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#انحرافات جنسی