در روابط جنسی آغاز کننده باشم؟


سؤال :

شماگفتید من باید رابطه جنسی رو اغاز کنم.خب من اینکارو میکنم ولی دوست ندارم من همیشه شروع کننده باشم.دوست دارم شوهرم سمت من بیاد.من اگه شروع نکنم شوهرم چند ماه هم بگذره نمیاد طرفم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر شروعت با درخواست نباشد و با شور و شیرینی جنسی باشد نه تو اذیت می شوی و نه مرد فاصله می گیرد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#بی میلی جنسی مرد