اون دوست داره دراین رابطه من پیش قدم باشم ولی من خجالت میکشم


سؤال :

میخواستم بگم من توی رابطه جنسی با شوهرم یه ذره مشکل دارم. شوهرم ازمن میخواد باهش راحت باشم و توی این رابطه روشهای مختلفی روامتحان کنیم. اون دوست داره دراین رابطه من پیش قدم باشم ولی من خجالت میکشم و حجب و حیام نمیذاره...!


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مهمترین نقش ها و تکالیفی که زن و شوهر هم برای انجام زندگی درست و هم برای تعمیق گرایش ها و انس بین همدیگر ، به آن توجه فراوان باید داشته باشند مسئله تامین است تامین در همه لایه های جسمی جنسی ، روان رفتاری ، عاطفی و احساسی و معیشتی و نیازهای روزمره است باید بدانیم در مسئله تامین چند انتظار غلط است : 1 - هم زمانی بروز نیازها 2 - هم مقداری بروز نیازها 3 - انتظار برای شروع دیگری 4 - سرباز زدن از تامین همسر با احساس عدم نیاز در خود زن و شوهری درست و خوبند که برای تامین نیازهای یکدیگر با توجه به بندهای چهارگانه بالا ، در دسترس بوده با رفتار مناسب و شور خوب به تامین یکدیگر می پردازند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت روش ها