چه جوری یادبگیرم برای همسرم عشوه گری کنم؟


سؤال :

مشکل اصلی من اینه که نمی دونم چه جوری بایدیادبگیرم که برقصم یااصلا دلبری کردن وطنازی بلدنیستم حتما به من می خندیدومیگید اینکارارو که هردختریازنی بلده تو خونشه ولی آقای دکتر من بلدنیستم.حرف زدنم باهمسرم مثل حرف زدن بابابام هست خشک ومعمولی رقصیدنو نمی دونم ازکجایادبگیرم تو فامیل ودوستام کسی نیست بتونه کمکم کنه چون اطرافیانم مومن ومثل خودم هستم نمی دونم شایدم بلدندبه من نمی گن شوهرم هم نمی دونه چه جوربایدکمکم کنه توخونمون ماهواره هم نداریم حالاشماراهنماییم کنیدازچه راهی رقص یادبگیرم یا چه جوری یادبگیرم برای همسرم عشوه گری کنم اینقدر خشک ومنطقی نباشم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم این چیزهایی که گفته ای ، کلاس و آموزش نمی خواهد ، سعی و اقدام میخواهد اولین سعی ات هم باید این باشد که دفاع از آن چه تا بحال بوده ای نداشته باشی سعی دومت این است که به خودت نگویی من نمی توانم سعی سومت این است که به همسرت بگویی من چون تابحال شوهر نداشته ام و با این رفتارها آشنا نبوده ام و معطوف به حیا و حریمی بوده ام که برای یک دختر نجیب و پاک لازم و ضروری ست ، تا آماده شدن برای رفتارهای همسری ، فرصت و یاری تو را احتیاج دارم . و این یاری تو این است که فشار نیاوری و شکایت نکنی و تشویق کنی مرد از تو رقص تخصصی !! نمیخواهد . به طفل هم که بگویند برقص بدنش را تکان میدهد . همان تکان که بخودت بدهی می شود رقص .

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت روش ها