در خواست سکس دهانی از همسر


سؤال :

با سلام:جناب دکتر :در روابط جنسی در خواست سکس دهانی از همسر مجاز میباشد؟ (مکیدن الت تناسلی مرد یا زن)


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اگر منظور مجاز بودن شرعی ست ، هیچ نوع تلذذ جنسی بین همسران منع شرعی ندارد اما اگر منظور آثار روح و روانی ست ، باید مد نظر باشد و با رعایت همدیگر انجام شود . گاهی ممکن است زنی از این رفتار دچار تهوع جسمی و نفرت روحی باشد ، در یکی دیگر ممکن است التماس هم بشود. از همسر بپرسید و در صورتی که منعی نداشت انجام دهید ولی مراقب باشید به یک عادت جنسی و جایگزین مقاربت طبیعی تبدیل نشود

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت روش ها