رفتار زنان جهت کمک به ارضای همسران


سؤال :

درمورد اینکه مردان چه رفتارهایی برای کمک به ارضای زنان داشته باشند بسیار شنیده ایم و بسیار خوانده ایم. ولیکن رفتارهای زنان که کمک به ارضای مردان می کند را نیز بیان کنید این مطال قرار است در یک مجموعه بین خواهران توزیع گردد. باتشکر


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم سئوال شما پاسخ خیلی مفصلی دارد که من باید یک جلسه حداقل دو ساعتی را اینجا بنویسم ! همین قدر بدانید که خانم نباید برحسب آمادگی و دریافت خودش عمل کند و به روشهایی بپردازد که می شناسد یا می پسندد ، بلکه : باید حتما از علایق و سلایق و ذائقه جنسی مرد ( در دایره رفتارهای مباح و سالم ) آگاه بوده به تامین آنها بپردازد قسمت عمده این آگاهی را می تواند با سئوال شفاف از مرد پیدا کند

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت روش ها