نیازهای جنسی


سؤال :

من در ارتباط جنسی با همسرم کمی سر در گم هستم.مثلا در اکثر ارتباطهای اخیر برای راضی شدن همسرم او را به صورت دستی ارضا نمایم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم هرگونه ارتباط و تماس جنسی بین زن و مرد ( به هرشکلی که می پسندند بشرط آنکه مورد اذیت و فشار روانی دیگری نباشد ) حلال و مباح است تحریک ناحیه جنسی زن با دست شوهر اگر به یک رفتار ثابت و جایگزین روابط طبیعی تبدیل نشود ، مناسب است

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت روش ها