پیشنهاد رابطه جنسی از طرف خانم بد نیست؟


سؤال :

ادامه سوالم یادم رفت که بگم ایاپیشنهاد ارتباط جنسی ازطرف خانوم بدونامناسب نیست.مرداینطوری بدش نمیاد حیای زنانه ازبین نمیره.اشکال نداره که خودم خودمواماده کنم واسه این کاروبه همسرم پیشنهادبدم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم بهره ها در زندگی مشترک از جمله نقش ها و کارکردهای زوجین است که برای انجام بهره ها لازم است از نیازهای هم و جزئیات آن آگاه شوند و این آگاهی ممکن نیست مگر اینکه زوجین نیازهایشان را شفاف و صریح و مفصل برای هم تعریف کنند و دقیقا کیفیت تامین شان را برای هم توضیح دهند این تصور که دیگری باید نیاز من را بدون درخواست من تامین کند تصور درستی نیست حتی اگر زن و مردی از نیازهای هم کشف درستی داشته باشند ، باز بیان نیاز ،ارزش مضاعفی به شیرینی تامین آن میدهد

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#ابراز نیاز