جایگاه داستان پردانی و نمایش برای روابط جنسی


سؤال :

با سلام. اگر مردی در زمان نزدیکی با همسر خود، رویای فرد دیگری را در سر داشته باشد و حتی از گفتن نام او ابایی نداشته باشد آیا این انحراف محسوب میشود؟ اگر ایشان از همسر خود تقاضا داشته باشند نقش زنان دیگر را در بستر برایشان بازی کند تکلیف چیست؟ برخورد زن چطور باید باشد؟ این در حالی است که چنین مساله ای واقعا باعث آزردگی زن شده است. ممنونم


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از مواردی که در حین لذت جنسی ممکن است مورد توجه یا اقبال مردان ( و حتی زنان ) قرار بگیرد ، اضافه کردن تصوراتی برای خود است . که گاهی این تصورات تنها در ذهن افراد مخفی می ماند و گاهی هم نیاز به بروز آن پیدا می کنند . وقتی مردی ( یا زنی ) نسبت به روابط زندگی و امورات همسرش توجه و رسیدگی مناسب دارد و در سایر شرایط غیرجنسی ، هیچگونه انحراف و آسیبی نشان نمی دهد و تنها در این روابط ، چنین تمایلاتی نشان می دهد ، ایرادی ندارد حتی برخی دوست دارند بصورت داستان سرایی این کار را بکنند . مثلا مردی به همسرش می گفت بیا من تو را به زور می گیرم و مثلا تو زن غریبه ای هستی که اجازه نمی دهی و ... و چیزهایی مثل این . لذا ایرادی ندارد که شما هم به این داستان پردازی ها کمک کنی . مهم در رابطه جنسی ، بالا بردن میزان حظ جنسی و ایجاد رضایت در این رابطه است و خیلی به این مسایل نباید حساس شد و یا نباید آنها را دلیلی بر میل مرد به دیگری و یا عدم تمایل به همسرش حساب کرد . یا مثلا برخی دوست دارند که با حالت مقاومت زن باشد . البته مقاومتی که آهای آقا به زن مردم چه کار داری و یکی بیاید مرا از دست این مردک نجات بدهد ! و چیزهایی مثل این . لذا به همسرت توضیح بده که اگر مسئله رسیدن به هیجان و شوق بیشتر در این رابطه است من منعی برای این نمایش ها نمی بینم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مدیریت روش ها