نیازشدید جنسی دارم


سؤال :

اوایل ازدواجمون رابطه جنسیمون خیلی زیاد بود اما الان گاهی ده روز میشه که هیچ رابطه ای نداریم حتی در حد بغل کردن و نوازش و بوسه. من شدیدا احساس نیاز می کنم به همسرم هم گفتم ولی همسرم میگه خسته ام. گاهی دلم میخواد از اون دخترای بی دین و ایمان بودم و نیازم رو از طریق دوست پسرم ارضا می کردم. وقتی به همسرم میگم دلم بغل میخواد نوازش میخود،میگه خجالت بکش مگه بچه شدی. خسته ام دیگه درک کن. نمیدونم چکار کنم دیگه. با خودم میگم اگر واقعا دوستم داشت، به نیازهام توجه میکرد. لباسهای جذاب می پوشم و آرایش می کنم. گاهی وقتی از راه میرسه و منو تو این حال می بینه، میاد یه بغل میکنه و بعدش که موقع خواب میشه، پشتش رو به طرف من می کنه و میخوابه. گاهی هم اصلا انگار نه انگار که به خودم رسیدم.من اینجوری نبودم ولی الان همش تو فکر مسائل جنسی ام. تو دانشگاه (ببخشید که میگم)گاهی به اندام جنسی پسرها نگاه می کنم یا دلم میخواد باهاشون گرم بگیرم. خودم از این فکرهایی که توی سرم میاد خجالت می کشم.


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم شرح آرام و روشنی از نیازهایت به همسر بگو و سپس واکنشش را برای من توضیح بده در شرح دادنت هیچ شکایتی نکن و تکلیف و تعیینی نداشته باش و فقط حالت را و رنج و فشاری که اصرار می کنی و از جمله همین حرفهایی که اینجا نوشته ای را برایش بگو

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مقدار معاشرت جنسی