سوالات متعدد جنسی


سؤال :

سلام - داستان میل جنسی زنان سیدچیه؟ - معادل فارسی سکس چیه؟ - برقراری رابطه جنسی حتماباید با ارضاو ارگاسم همراه باشه؟ - من ازرابطه ی بدون ارگاسم خیلی اذیت میشم و همسرممیگه بدون ارگاسم هم لذت میبره!این درسته وایا او راست میگه؟ -درپزشکی رابطه جنسی،تعداد دفعه و میزان داره؟ - چراهمسرم نسبت به همراهی بامن درآب و دریا و..بی علاقه س؟چرا اینکه میپرسم مایوجدیدموبپوشم ببینی میگه نه!چرامن خیلی ازینها رنج میبرم؟چرابرای یک زن خواسته نشدن و دوست داشته نشدن اینقدرزجرآوره؟.. و من همسرم روخیلی دوست دارم اون خیلی خوبه و منو دوست داره و دلش میخواد من رو راضی نگه داره اما.. - آاقای دکترسوال مهمی دارم که خیلی موضوعش من رو رنج میده و کسی نبوده که بتونم بپرسم! اینکه من همیشه خواستاررابطه جنسی هستم حتی چندباردرروز؛غیرعادی و عاقلانه ست؟من ایرادی دارم؟بایدچه کنم؟البته برای من و همسرم درهفته بین1تا3بارمعمولارابطه برقرارمیشه و اصلاروزی دوبار و..نیس. و این موضوع و چندچیزدیگه من رو بسیار آزارمیده و احساس میکنم درروحیه ورفتارم تاثیرمیذاره.شبهاییکه میل دارم ولی ارضانمیشم مدت زیادی خواب نمیرم و چندثانیه خواب میرم و باترس میپرم و تکون میخورم و همسرم میپرسه چیه چرامیترسی؟!چیزاییکه دررابطه جنسیم ازش راضی نیستم تعدادش کمه اماهمینا بسیارآزارم میده ولی باتصوراینکه همسرمخوبه و نکات مثبت هم زیادداره نسبت به دیگران وخیلی دوستم داره و دلش میخوادمن راضی باشم؛فکرمیکنم حق ناراضی بودن رو ندارم یااینکه درخواستهام نابجاست یا غیرعاقلانه س یااینکه مشکل ازمنه و بایدتحمل کنم و نزدیک دوساله که اینکارو میکنم و امابرام اثرات بدی داره و هردفعه تکرارش من رو عصبی تر و ناراحت ترمیکنه و گاهی کلی گریه مینکم یا باهمسرم قهرمیکنم یابخودم قول میدم که دیگه باهاش معاشقه نمیکنم!! من بایدچکارکنم؟!


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم اولا لازم است شما بسته آموزشی مرا با عنوان " مدیریت روابط در خانواده " ببینی که اطلاعات مهم و اساسی را که بسیاری از پرسش هایت را پاسخ میدهد در آن خواهی یافت اما در مورد نیازهای جنسی ات باید بدانی دختران سیده ( بویژه تو که سادات هم هستی ) عموما نیازهای جنسی شان از نظر تعداد و نوع برخورد جنسی نسبت به سایرین خیلی بیشتر است برای شوهرت مقدار 1 تا 3 بار در هفته معمول و متناسب است اما این به آن معنی نیست که تو با نیازهایت بجنگی . بلکه باید بدور از انتظار و شکایت و خودرنجی ، میزان و مواقع نیازت را برایش شرح بدهی و از شوهر بخواهی در این موراد تامینت کند ممکن است مرد از اینکه بخواهد در تمام این موارد دخول انجام بدهد تاب و تحمل جنسی اش را نداشته باشد. برای حل این مسئله تو می توانی به کمک نوازش انگشتان مرد در ناحیه مهبلی ات به ارگاسم برسی

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مقدار معاشرت جنسی