بعد از عشقبازی با نامزدم احساس بدی به من دست میده


سؤال :

با سلام آقای دکتر من معمولا بعد از عشقبازی با نامزدم احساس بدی به من دست میده مث عذاب وجدان و خجالت از کاری که انجام دادم فکر میکنم وقتی در موردعشقبازی به نامزدم راهنمایی میدم خودمو تحقیر میکنم یا ممکنه دید اون نسبت به من عوض بشه همین مساله باعث میشه تا مدتی همون احساس سرخوردگی رو داشته باشم لطفا راهنمایی بفرمایید .


جواب :

بسم الله الرحمن الرحیم برداشتت بشدت اشتباه است یکی از لازم ترین و ساده ترین مهارت های زندگی ، معرفی نیازها به همسر و راهنمایی وی بر چگونگی تامین آنهاست این تصور تو مثل این است که مثلا شوهر تو وقتی پیش تو می آید برایش پلو مرغ بپزی و او از این غذا بدش بیاید و مشتاق قورمه سبزی باشد و بگوید خجالت می کشم ! و احساس عذاب وجدان دارم! و خودم را تحقیر می کنم! و می ترسم دید زنم به من عوض بشود!، اگر او را راهنمایی کنم که من قورمه سبزی دوست دارم نه پلومرغ و اگر بعداز آن برایم قورمه بپزد فکر می کنم غرورم را شکسته ام و ... !!!!!!

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مقدار معاشرت جنسی