کمک


سؤال :

سلام اقای دکترحبشی من میل جنسی بالایی دارم شوهرم هم همین طور هست ولی میگه باید حد یقف داشته باشیم وبعضی وقتا به من پاسخی نمیده چکارکنم ایااو درست میگوید یک همایش در یزد برادانشگاه علوم پزشکی برگزار کردید گفتید که حد یقف داشته باشید حالا اون هرچی میشه میگه حد یقف داشته باشین چکارکنم اخه بعضی وقتا میریزم بهم


جواب :

سلام اقای دکترحبشی من میل جنسی بالایی دارم شوهرم هم همین طور هست ولی میگه باید حد یقف داشته باشیم وبعضی وقتا به من پاسخی نمیده چکارکنم ایااو درست میگوید یک همایش در یزد برادانشگاه علوم پزشکی برگزار کردید گفتید که حد یقف داشته باشید حالا اون هرچی میشه میگه حد یقف داشته باشین چکارکنم اخه بعضی وقتا میریزم بهم

عکس مشاور
مشاور: حمید حبشی
کارشناس حوزه خانواده

email

کلید واژه ها:


#مقدار معاشرت جنسی